Volební valná hromada se uskuteční 25. května 2020

|

Volební valná hromada SKH se uskuteční v pondělí 25.5.2020 od 18:00 v klubovně sportovní haly v Polance nad Odrou. Na valné hromadě bude volen výbor SKH pro roky 2020 - 2025. Přihlášky zájemců o práci ve výboru pro toto období eviduje předseda SKH - Jaromír Friedel, a to v termínu do 31.3.2020. @: friedeljaromir@gmail.com