Stanovisko oddílu k individuálnímu startovnému

|

Na výborové schůzi oddílu házené DTJ Polanka bylo 21. sprna 2007 projednáno stanovisko k individuálnímu startovnému, které bylo odesláno předsedovi ČSH panu Ing. Jaroslavu Chvalnému. Rovněž byl zaslán podnět kontrolní a revizní komisi ČSH s žádostí o posouzení oprávněnosti zavedení individuálního startovného. Vzhledem k současným zmatkům ve 2. lize mužů jsme se rozhodli oba dokumenty zveřejnit. Ve formátu dokumentů MS Word jsou přiloženy k tomuto článku ke stažení.

Odpověďi jsme zatím neobdrželi. Přes naše odmítavé stanovisko se oddíl rozhodl dodržet v současnosti platnou legislativu a individuální startovné jsme uhradili. Domníváme se, že vzniklou situaci nelze rešit ignorováním platných předpisů, ale pouze dalším jednáním.

PřílohaVelikost
Stanovisko k individuálnímu startovnému33.5 KB
Žádost o stanovisko kontrolní a revizní komise27 KB