Kontaktní údaje

Název oddílu
SK Házená Polanka nad Odrou, z.s.
Rok založení
1955
Adresa
Molákova 701/1
Polanka nad Odrou
725 25 Ostrava
Klubová barva
bílá
Webové stránky
www.hazena-polanka.cz
Kapacita haly
250 sedících diváků
Výbor SK Házená Polanka n. O.

Ing. Jaromír Friedel, předseda spolku
Ing. Tomáš Petruška, místopředseda spolku
Pavel Bochnia, sportovní manažer
Dagmar Tvarožková, evidence členů
Bc. Vojtěch Neuwirth, organizace akcí

Organizační pracovník

Ing. Tomáš Petruška, tel. 605 86 99 85

Kontakt stará garda
Ing. Petr Foltýn
IČO
04103734
Bankovní spojení
č.ú. 272124568/0300 u ČSOB

Statutární zástupce SK Házená Polanka nad Odrou, z.s.
Ing. Jaromír Friedel, předseda spolku

Ing. Tomáš Petruška, místopředseda spolku

Trenéři SK Házená Polanka n. O.

Jaroslav Dorotík - muži; licence "A"
PaedDr. Rastislav Trtík - dorost, junioři; licence A
Mgr. Katarina Sýkorová - miniházená; licence A
Pavel Bochnia - ml. + st. dorost; licence "B"
Ing. Jaromír Friedel - miniházená; licence "B"
Dagmar Tvarožková - mladší žáci; licence "C"
Petra Zeleňaková - mladší žáci; licence "B"
Martin Hradil - dorost; licence "C"
Ing. Ivo Kavala - minižáci; licence "C"
Ing. Ian Koval, mladší žáci, licence "C
Ing. Roman Kortus, minižáci, licence "C
Bc. Vojtěch Neuwirth, muži, licence "C"
Marie Kovářová minižáci, bez licence
Šárka Odehnalová minižáci, licence C
Pavel Nevím, starší žáci, licence C
Zdeněk Urban, starší žáci, licence C

Rozhodčí SK Házená Polanka n. O.

Ing. Radek Mohyla - skupina I., licence "A"
Přemysl Fukala - skupina I., licence "A"
Ing. Pavel Friedel - skupina I., licence "A"
Ing. Tomáš Petruška - skupina I., licence "A"
Zbyněk Horalík - skupina III., licence "A"
Jiří Korčák - skupina III., licence "B"
Jan Odehnal - skupina III., licence "C"