SK Házená Polanka nad Odrou

O klubu

SK Házená Polanka nad Odrou, z.s.

je nástupnickým spolkem oddílu házené TJ Sokol Polanka nad Odrou, který vykonával svoji sportovní činnost v letech 1955 až 1996 a následně oddílu házené DTJ Polanka nad Odrou, o.s., ze kterého se vyčlenil v roce 2015.

Od roku 2016 zajišťuje a organizuje předmět své činnosti mezinárodní házenou samostatně, a to na úrovni amatérského sportu. Všechna družstva startují v soutěžích organizovaných a řízených Českých svazem házené, event. Moravskoslezský krajským svazem házené.

Kromě sportovní přípravy zajišťuje mistrovská utkání jednotlivých kategorií, účastní se turnajů, sám turnaje pořádá a přispívá také ke kulturnímu vyžití občanů obce.

V období let 1955 až 1996

Byli házenkáři organizováni v oddíle házené TJ Sokol Polanka nad Odrou, zajišťovali činnost převážně zakládající členové a první hráči házené.

Historické mezníky jsou následující:

 • první družstvo mladšího dorostu začalo hrát soutěž v roce 1956
 •  mužská soutěž se začala hrát od roku 1959 a na konci padesátých let vznikala družstva žáků, žaček, dorostenců a dorostenek, která hrála moravské soutěže.
 • první vedení oddílu tvořili Augustin Martínek, Josef Tomášek, Václav David st., Václav Krakovský a Zdeněk Berger.
 • prvním trenérem byl Augustin Martínek, později se k němu připojili Josef Tomášek, Zdeněk Berger, Jiří Berger a Miroslava Gráfová Rykalová
 • v letech 1961 až 1970 měl oddíl chlapecká i dívčí družstva v oblastních soutěžích a muže v okresní soutěži
 • v roce 1965 odehrálo své první utkání družstvo žen.
 • v roce 1973 ukončila činnost ženská složka.
 • první úspěch je zaznamenán v sezoně 1979 – 1980, kdy družstvo mužů pod vedením hrajícího trenéra a výrazné osobnosti té doby Leoše Nitky postoupilo na jeden rok do krajského přeboru, což byla době třetí nejvyšší soutěž.
 • v 80. letech oddíl uspořádal deset ročníků mužského turnaje Memoriálu Jana Korčáka a Pavla Tomáška. Pořádal také městskou soutěž mezi školami Ostravy pro družstva žáků a žaček – od roku 1987 jako Memoriál trenéra a učitele místní základní školy Zdeňka Bergera, který tragicky zemřel.
 • v 90. letech měl oddíl zapojeny v oblastních, okresních a krajských soutěžích družstva od mladších žáků až po muže.
 • výrazným úspěchem byl postup družstva mužů do druhé ligy v roce 1991 (v té době druhá nejvyšší soutěž v Československu), i když družstvo po roce sestoupilo, odehrálo vyrovnané zápasy s družstvy z vyhlášených center házené, kterými byly Vítkovice, Baník Ostrava, Hranice, Olomouc apod. Na přípravě družstva se podílel Jiří Dybal a po jeho odchodu na vojnu Jaromír Friedel a Leoš Nitka. Ve stejném roce postoupilo i družstvo dorostu pod vedením trenéra Aleše Stiebra do 2. ligy, ale vzhledem k reorganizaci soutěže nebylo do soutěže přihlášeno.
 • trenéry mládeže byli Stanislav Silber, Pavel Gelnar, Jiří Zbořil, Alois Friedel, Jiří Beneš, Jiří Lubojacký, Zdeněk Böhm a Aleš Stieber.
 • na vedení oddílu se v této době především podíleli Václav Krakovský, Leoš Nitka, Pavel Gelnar, Vladislav Dobeš, Jiří Neuwirth, František Vávra, Josef Vytřas, Zdeněk Vozník, Petr Friedel, Josef David ml., a další.

Sportovní a společenská činnost oddílu házené se desítky let odehrávala v areálu u Dělnického domu, který vznikl ve 30. letech 19. století. Házená se zde začala hrát na škvárovém hřišti, jehož povrch byl nerovný, prašný a za mokra bahnitý.

Technické podmínky pro házenou se zlepšovaly jen pomalu v rámci brigádnické činnosti trenérů, hráčů a příznivců házené. V roce 1975 byl svépomocí vybudován první asfaltový povrch a byla provedena rekonstrukce šaten, včetně sociálního zařízení

V roce 1984 byl položen nový asfaltový povrch

V roce 1989 byla provedena další modernizace šaten

V roce 1995 bylo vybudováno osvětlení celé plochy asfaltového hřiště

První ples byl organizován v roce 1978 a dodnes tento již tradiční způsob prezentace házené v obci přetrvává. Protože nejen při tréninku a hře, ale také při společné práci se vytváří a poznává kolektiv.

Vývoj házené v období let 1996 – 2015

V roce 1996 se oddíl házené stal součástí DTJ Polanka (nový historicky daný majitel areálu u Dělnického domu). V té době oddíl ztratil 50% členské základny a na vedení oddílu se podíleli Jiří Dybal, Ivo Friedel, Pavel Bochnia, Petr Brož, Petr Foltýn, Ivo Kavala, Marek Matěj, Petr Hnát a Jaromír Friedel.

Na vedení tréninků mužských složek se v druhé polovině 90. let podíleli Leoš Nitka, Jiří Dybal, Jaromír Friedel, Jiří Neisar, Petr Hnát, Ivo Friedel, Alexandr Krutil, Ivo Kavala.

Do trénování mládeže se začala zapojovat nová generace trenérů jako Pavel Bochnia, Petr Brož, Petr Tomášek, Šárka Vozňáková, Lenka Vozaríková, Dominik Matěj a Miroslav Bajgar.

Cílem bylo zvýšit počet tréninků a zaměřit se na činnost mládeže, kde se zvýšil počet trenérů. Výsledkem byl postup žákovských družstev do vyšších soutěží.

V roce 2000 se družstvo mladších žáků pod vedením Pavla Bochnii a Miroslava Bajgara stalo MISTREM ČR, což je největší úspěch mládežnické házené.

 • a vedení oddílu se na přelomu století podíleli Pavel Bochnia, Ivo Friedel, Petr Pěknica, Jiří Missig, Tomáš Petruška a Jaromír Friedel.
 • sportovní činnost se stabilizovala, do soutěží byla zapojena družstva ve všech kategoriích, tzn. od mužských složek až po minižáky a přípravku (8 až 9 družstev).
 • mužská i dorostenecká družstva pravidelně hrála 2. ligy,
 • v roce 2005 hrál starší dorost pod vedením Pavla Bochnii baráž o 1. ligu
 • v ročníku 2006-7 hráli muži pod vedením Jaromíra Friedla baráž o postup do 1.ligy (druhá nejvyšší soutěž ČR)
 • v ročníku 2007-8 postoupili muži pod vedením Jaromíra Friedela přes extraligová družstva Třeboně, Kopřivnice do čtvrtfinále českého poháru mužů, kde si zahráli s Duklou Praha
 • v roce 2013 postoupil starší dorost pod vedení Jaroslava Dorotíka a Jiřího Korčáka do nejvyšší soutěže
 • žákovská družstva hrála nejvyšší soutěže své kategorie

V roce 2004 se sportovní činnost oddílu přesunula do sportovní haly a sen mnoha generací házenkářů se tak stal skutečností. V minulosti bylo zpracováno několik projektů na výstavbu sportovní haly, například v 70. letech projekt haly u ZŠ, v 80. letech přístavba haly u Dělnického domu a v 90. letech projekt montované haly.

V roce 2005 byl náš klub pověřen pořádáním turnaje o Mistra ČR v házené mladších žáků.

Ke splnění snu přispěla především dobrá práce s mládeží v 90. letech, jejímž výsledkem byl titul mistra ČR mladších žáků v roce 2000. To bylo impulsem k další práci s mládeží, nárůst počtu mladých hráčů, trenérů a vytvoření mládežnických družstev ve všech kategoriích.  Důležitým momentem byla rovněž úspěšná spolupráce s vedením obce a OTÚ.

Činnost oddílu zajišťoval sedmičlenný výbor v tomto složení Jaromír Friedel, Pavel Bochnia, Dagmar Tvarožková, Radek Mohyla, Petr Foltýn, Tomáš Petruška, Roman Meca. a to v úzké spolupráci s trenéry a trenérkami, kterými byli Jaroslav Dorotík, Jiří Korčák, Tomáš Horáček, Dagmar Tvarožková, Petra Zeleňaková, Ivo Kavala, Katarína Drobcová, Jaromír Friedel, Dominik Matěj, Martin Hradil, Vojtěch Neuwirth a Tomáš Pavlík.

Vývoj házené po roce 2015

Nová legislativa pro činnost spolků znamenala další zásadní zlom v házenkářské činnosti v Polance, protože vedla k osamostatnění oddílu házené a vzniku nového sportovního subjektu s názvem SK Házená Polanka nad Odrou, z.s., který navázal na předchozí sportovní činnost a dále ji rozvíjí.

Činnost oddílu zajišťoval v období let 2015 – 2019 sedmičlenný výbor ve složení Jaromír Friedel, Pavel Bochnia, Dagmar Tvarožková, Radek Mohyla, Petr Foltýn, Tomáš Petruška, Roman Meca.

Od roku 2020 vede spolek pětičlenný výbor ve složení Jaromír Friedel, Tomáš Petruška, Pavel Bochnia, Dagmar Tvarožková a Vojtěch Neuwirth.

V sezóně 2021/2022 dosáhlo družstvo starších dorostenců (roč. 2003 a 2004) nejlepšího výsledku v historii klubu, a to 6. místo v 1. lize staršího dorostu (trenéři R. Trtík a R. Bartošic)

Zajišťované sportovní soustředění

 • Hadinka (1996-2009; 2012 – dosud)
 • Losinka (2007)
 • Palkovice (2010)
 • Čeladná (2011)
 • Kurzovní chata (2010-2014)
 • Kunzov (1996-2000)
 • Hotel Odra
 • Bílá

Účast na tuzemských turnajích

 • účast mládežnických družstev na největším světovém turnaji Prague handball CUP (2008-2019)
 • pravidelná účast na turnajích mladších a starších žáků ve Zlíně, Rožnově a dalších turnajích

Účast na mezinárodních turnajích

 • Teramo – Itálie (2003, 2005, 2008, 2010, 2015) 2x 1. místo
 • Koper – Slovinsko (2002, 2011)
 • Partille CUP – Švédsko (2004)
 • Karnten Trophy – Klagenfurt – Rakousko (2006) – 1. a 2. místo
 • Matulji – Slovinsko (2009)
 • sportovní spolupráce s házenkářskými kluby v Pezinku a Komprachticích, a to především vzájemnou účastí na turnajích ve všech kategoriích (Pezinok 2007- dosud, Komprachtice 2007-2010)

Turnaje ČSH nebo MSKSH

 • Česko-slovenská liga žactva (2010-2015)
 • Česko-slovensko-polská liga žactva (2016-dosud)
 • Žákovská liga starších žáků (2017/18, 2018/19, 2019/20)

Polanka CUP

Největší sportovní akcí, kterou sportovní klub pořádá je třídenní mládežnický turnaj Polanka CUP. První ročník se uskutečnil jako jednodenní turnaj v roce 1995 za účasti čtyř družstev. Tento turnaj má svou historií, nejprve se zvyšoval počet družstev, začalo se soutěžit ve více kategoriích, mezi účastníky se objevila družstva ze Slovenska a Polska a turnaj se změnil ve vícedenní akci.

V letech 2002 až 2004 se na organizaci akce podílel oddíl házené z Klimkovic a hrálo se na třech hřištích. Počátky turnaje jsou spjaty se sportovním areálem u Dělnického domu, později se hrálo na hřišti v Klimkovicích, začala se využívat plocha u kina a od roku 2005 sportovní hala u ZŠ.

Jubilejního 10. ročníku v roce 2004 se zúčastnilo 35 družstev z České republiky a Polska, když tradiční účastník ze Slovenska (Pezinok) se odhlásil těsně před turnajem kvůli své účasti na Mistrovství Slovenska. Na třech hřištích bylo během tří hracích dnů odehráno 113 utkání ve 4 kategoriích.

Od roku 2014, kdy se konala tato akce po dvacáté, jsou informace o průběhu turnaje zaznamenány na samostatných webových stránkách

V roce 2020 se uskutečnil již 26. ročník turnaje, a to poprvé ve zcela nově zrekonstruovaném sportovním areálu u základní školy v Polance nad Odrou. Celý turnaj se tak odehrál v jednom areálu bez nutnosti přejíždění mezi hřišti.

Turnaj generací

Sportovní setkání hráčů všech generací a příznivců házené (1. květen, 1980 – dosud)

Odchovaci klubu v nejvyšší soutěži ČR

Ivo Kavala – Karviná

Aleš Kavala – Karviná, Frýdek-Místek

Radek Bajgar – Karviná, Kopřivnice, Hranice

Ondřej Meca – Frýdek-Místek, Karviná, Kopřivnice

Roman Meca – Frýdek-Místek, Karviná

Denis Harabiš – Dukla Praha, Karviná, reprezentace ČR

Jan Skřehot – Frýdek-Místek

Šimon Siročák – Karviná, Hranice, Kopřivnice

Vojtěch Prašivka – Karviná

Společenská činnost

společenský ples „Pochování Basy = závěr plesové sezóny (od roku 1978 – dosud)

Mikulášská zábava s programem (2008-2014)

Dětský den (2006-2010)