Naši partneři

Finanční dar ČSH v roce 2015

ČSH

Dne 9.10.2015 jsme obdrželi v souladu se Smlouvou o poskytnutí daru na podporu mládežnické házené finanční dar ve výši 43 179,- Kč. Výše uvedeného daru je uvedena na stránkách ČSH, byl použit a vyúčtován
v souladu s podmínkami uvedené smlouvy.

Poděkování

Ostrava
Moravskoslezský kraj

Děkujeme ZŠ Heleny Salichové v Polance, dále rodičům našich hráčů a přátelům házené, kteří nám pomáhají se zajištěním většiny akcí jako jsou Polanka Cup, zábavy, plesy, soustředění apod.

Poděkování za dlouholetou spolupráci patří rovněž Magistrátu města Ostravy, Moravskoslezkému kraji a ÚMOb Polanka nad Odrou.

Brambory Gelnar-Hilscher

Telefon 59 693 18 40

Hospůdka u Machů

Hospůdka u Machů

Mobil 739 093 722