Do nové sezóny s novým názvem

|

Vážení sportovní příznivci,

od sezóny 2015/16 sportujeme pod novým názvem SK Házená Polanka nad Odrou, z.s.. Ne, že by se nám původní název nelíbil - důvody pro přejmenování jsou hlubší a jsou dány legislativními změnami, které přinesl nový občanský zákoník. Formálně došlo ke změně názvu na SK Házená Polanka nad Odrou, z.s. od 1. 8. 2015. Vedle plného názvu budeme také používat zkrácené jméno SKH Polanka.

Důsledky pro oddíl a jeho členy

Dříve jsme byli jedním z oddílů DTJ Polanka nad Odrou, nyní jsme samostatný klub s právní subjektivitou a zároveň jsme zůstali kolektivním členem DTJ Polanka. Z hlediska zařazení do soutěží je SKH Polanka nástupnickou organizací DTJ Polanka.

Členství v SKH Polanka není automatické, vznikne až na základě vyplněné přihlášky - většina hráčů už má přihlášku vyplněnou. Souběžně dochází k výměně hráčských registračních průkazů.

Stávajícím členům oddílu bude k 30.12.2015 ukončeno individuální členství v DTJ Polanka.

Výbor

K 26.6.2015 byl ustanoven výbor SKH Polanka v tomto složení: Jaromír Friedel, Petr Foltýn, Dagmar Tvarožková, Tomáš Petruška, Roman Meca, Radek Mohyla, Pavel Bochnia.

Bankovní spojení

Stávající číslo bankovního účtu platí až do 31.12.2015, všechny platby je potřeba stále posílat na tento účet. Nové číslo účtu bude včas oznámeno.

Nová adresa

Budete-li nám chtít napsat, pak na tuto adresu:

SK Házená Polanka nad Odrou, z.s.
Molákova 701/1, Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava

Naše nové IČO je 04103734.

Všechny tyto informace lze najít na webu ve Sbírce listin, kde jsou také stanovy a zápis z ustanovující valné hromady.