SK Házená Polanka nad Odrou

Házená v Polance oslavila 60 let své existence

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

První květnový den je v areálu Dělnického domu v Polance nad Odrou již pěknou řádku let vždy naplněn házenou. Historie tzv. Turnaje generací, který se tento prvomájový den každoročně koná, sahá hluboko do minulého století. Letos byl však tento turnaj, ve kterém se přátelsky poměřují hráči nejmladší s těmi úplně nejstaršími, jen zlomkem celodenního programu, který se uskutečnil v rámci oslav výročí 60 let organizované klubové házené v Polance nad Odrou.

Pomyslná kronika házené v Polance se začala psát v létě roku 1955, kdy se na hřišti u Dělnického domu začala scházet parta kluků, věkově v kategorii mladších dorostenců, která po poctivé přípravě a seznámení se s pravidly odehrála na hřišti sousedních Klimkovic na jaře roku 1956 svoje první soutěžní utkání. Netrvalo dlouho a házenkářský oddíl (pod hlavičkou Sokola Polanka) se začal rozrůstat o další věkové kategorie mužů a žáků, na začátku šedesátých let minulého století se zrodila i ženská složka, která však po několika odehraných sezonách v roce 1973 svoji činnost ukončila. Chlapecká část oddílu se však dále rozvíjela a působila v žákovských, mládežnických i seniorských soutěžích.

Po navrácení majetku v roce 1996 došlo k přechodu oddílu ze Sokola pod novou zastřešující organizaci, a to Dělnickou tělocvičnou jednotu. Tento přerod s sebou nesl také ztrátu mnoha, především starších členů, kteří změnu nepodpořili a zůstali v původní zakládající organizaci. V souvislosti s touto změnou začala novodobá historie klubu a do fungování oddílu se začaly zapojovat nové tváře s vizí dlouhodobé a stabilní podpory mládežnických složek. Slavnostní otevření sportovní haly u základní školy v roce 2004 bylo dalším pozitivním impulzem pro rozvoj oddílu.

Poctivá práce mnoha trenérů, organizátorů a pořadatelů nese svoje ovoce a oddíl již více než deset let disponuje družstvy ve všech věkových kategoriích od minižáků až po starší dorostence a samozřejmě seniorskou kategorií. V praxi to znamená cca 160 aktivních házenkářů a členů oddílu, kteří posouvají házenou v Polance zase o krok dále.

Úspěchů za ta léta bylo mnoho, avšak sluší se na tomto místě připomenout zejména ty největší:
• v roce 1980 postoupilo družstvo mužů pod vedením hrajícího trenéra Leoše Nitky do krajského přeboru – třetí nejvyšší soutěže
• postup družstva mužů do druhé ligy v roce 1991, na přípravě družstva se podíleli Jiří Dybal, Jaromír Friedel a opět Leoš Nitka
• ve stejném roce (1991) postup dorosteneckého družstva do druhé ligy, družstvo vedl respektovaný trenér Aleš Stieber
• rok 2000 a titul Mistr České republiky v kategorii mladších žáků, pod vedením trenérů Pavla Bochnii a Miroslava Bajgara
• baráž o 1. ligu mužů s Kostelcem na Hané v roce 2006 a v další sezoně úspěšné tažení Českým pohárem mužů, které ukončila až Dukla Praha ve čtvrtfinále, družstvo vedl Jaromír Friedel
• vítězství družstva staršího dorostu ve druhé dorostenecké lize (2011/2012) a následující sezona 2012/2013 v nejvyšší dorostenecké soutěži v ČR – 1. lize staršího dorostu, družstvo vedli Jaroslav Dorotík, Lubomír Děcký a Jiří Korčák

Samotné oslavy 60. výroční založení oddílu se odehrávaly v areálu Dělnického domu v průběhu celého dne. Zatímco na hřišti probíhala utkání mládežnických kategorií se sousedními ostravskými družstvy a spřátelenými družstvy z polských Komprachcic a slovenského Pezinoku, v sále Dělnického domu se konala slavnostní valná hromada oddílu zakončená společným obědem. V průběhu dne měli všichni návštěvníci možnost prohlédnout si fotografie z dávné i nedávné historie oddílu. Odpoledne se pak konal již zmíněný generační turnaj a slavnostní den byl uzavřen večerním posezením všech zúčastněných.

Závěrem je nutno poděkovat organizátorům této zdařilé akce, stejně jako trenérům, hráčům a funkcionářům oddílu, kteří se v průběhu dlouhých 60 let aktivně zapojili do činnosti oddílu, také sponzorům, partnerům a rodičům hráčů, kteří házenkářský klub finančně, materiálně a organizačně podporují. A v neposlední řadě městskému obvodu Polanka nad Odrou, který finančně podpořil nejen důstojné oslavy 60. výročí, ale dlouhodobě vytváří podmínky pro rozvoj sportu v naší obci.

Fotogalerie zde