SK Házená Polanka nad Odrou

Konference mládeže v Polance nad Odrou

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Jako tradičně se na začátku ledna uskutečnila největší vzdělávací akce ČSH, která se tentokráte uskutečnila v Polance nad Odrou. Konference se zúčastnilo 209 trenérů z celé České republiky.

Hlavním lektorem, jehož vyslání je plně v kompetenci Evropské házenkářské federace (EHF), byl španělský odborník Carlos Prieto. „Účastníci Konference tak měli možnost seznámit se španělskou filozofií tréninku hráčů v kategorii staršího žactva a způsobem, jakým jsou k ní vedeni jejich trenéři. Zejména důraz na podrobný výklad detailů jednotlivých činností není pro nás obvyklý a pro mnohé účastníky Konference byl velmi náročný. To platí i o překladatelské činnosti, kterou již tradičně prováděl člen trenérské komise ČSH Petr Šulc. Výstupy španělského lektora velmi vhodně a ve vysoké kvalitě doplnili i domácí lektoři Mgr. Rastislav Trtík, Mgr. Jiří Mika a Mgr. Martin Šetelík,“ shrnul hlavní náplň programu letošní Konference hlavní metodik ČSH Martin Tůma.

Hladký průběh rozsáhlé akce umožnila vzorná organizační příprava a vysoké pracovní nasazení místních organizátorů z řad MSKSH a domácího klubu SKH Polanka průběhu Konference. „To platí i o všech demonstračních skupinách z řad hráček – žákyň Sokola Poruba a hráčů – žáků Polanky a Sokola Ostrava a jejich trenérů,“ poděkoval Tůma. Výstupy z Konference v podobě prezentací a videozáznamů jednotlivých praktických lekcí jsou a budou mezi účastníky distribuovány pomocí médií ČSH.

„Děkujeme všem účastníkům Konference za pozornost a respektování pokynů v průběhu celé akce a těšíme se na setkání na dalších vzdělávacích akcích ČSH,“ dodal závěrem Tůma.

Uskutečnění konference mládeže v Polance nad Odrou finančně podpořil Moravskoslezský kraj.